Admitere M.E.F.I.C./M.T.T.S. iulie 2016

REZULTATE PROBA ORALA 20-21.07.2016
Rezultatele se pot descarca de aici.

REZULTATE PROBE SCRISE 18.07.2016
Rezultate probă scrisă M.T.T.S.
Rezultate probă scrisă M.E.F.I.C.

DEPUNERE CONTESTAŢII
Contestaţiile la proba scrisă de admitere la M.E.F.I.C./M.T.T.S. se depun marţi, 19.07.2016, între orele 8 şi 10 la sala de simultană (Pitar Moş, etajul al 2-lea). Vă rugăm să citiți și detaliile din acest document.

REZULTATE CONTESTAȚII PROBE SCRISE 19.07.2016
Rezultatele contestațiilor se pot descărca de aici.

PROGRAMARE PROBĂ ORALĂ M.E.F.I.C. 20-21.07.2016
Programare probă interpretare consecutivă fără notițe

CALENDARUL ADMITERII
– 6-16 iulie, înscrierea candidaților
– 18 iulie, proba scrisă (M.E.F.I.C. și M.T.T.S.)
– 20-21 iulie, proba orală (M.E.F.I.C.)

Proba scrisă de admitere la M.E.F.I.C. și M.T.T.S. durează patru ore.
Candidații se pot înscrie pentru a susține examenul de admitere la ambele masterate (M.E.F.I.C. și M.T.T.S.), deoarece proba scrisă este comună. Dacă doresc să dea examen la ambele masterate, trebuie să depună două dosare de admitere și să plătească taxa de admitere de două ori.

Acte necesare la înscriere
• Fişă-tip de înscriere;
• Diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă;
• Diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată;
• Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
• 3 fotografii tip buletin de identitate;
• B.I. sau C.I. în copie;
• Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (care se plăteşte la Casieria Rectoratului).

Contact: mefic.ub@gmail.com

PREZENTAREA MASTERATELOR
MASTER ÎN TRADUCERE SPECIALIZATĂ ȘI STUDII TERMINOLOGICE

MASTER EUROPEAN PENTRU FORMAREA INTERPREȚILOR DE CONFERINȚĂ

UNIBUC-FLLS-MEFIC 2016_1

Prezentare 2

Model subiecte admitere proba scrisă limba engleză (conțin și chestionarul UE)
Model subiecte admitere proba scrisă limba franceză
Model subiecte admitere probă scrisa limba germană
Model subiecte admitere proba scrisă limba spaniolă